އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެޗްޕީއޭ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަންވީނު؟ ޕޮޒިޓިވް ލޭބަލުގަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބިރުގެންނެވުން ހުޓާލަން އަދިވެސް ނުވަނީތަ؟

އެޗްޕީއޭ ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަންވީނު؟ ޕޮޒިޓިވް ލޭބަލުގަ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބިރުގެންނެވުން ހުޓާލަން އަދިވެސް ނުވަނީތަ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

12:00 ގަ: "ފޭތާންބަށި އަތޮޅު ކަނބިލިފުށިން ނެގި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓްވްވެ އެރަށަށް އަރާ ފޭބުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި. ރަށު ރައްޔިތުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަނީ"

4:00 ގަ: "ފޭތާންބަށި އަތޮޅު ކަނބިލިފުށިން ޕޮޒިޓިވްވި ސާމަޕްލް ނެގަޓިވްވެއްޖެ!"

ޓެސްޓް ހަދަނީ އިންސާނުންނެވެ. ބޭނުންކުރަނީ އިންސާނުން އުފެއްދި މެޝިނެކެވެ. މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އިވެނީ 15 މިނިޓުން ނަތީޖާ ލިބޭ މެޝިންތައް ވަށައިގެން އެނބުރޭ ވާހަކައެވެ. ވީއިރު ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ބިރުގަންނަވައި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ނުޖައްސުވައި ވާނެ ގޮތެއް ހަމަ ނެތީތޯއެވެ؟

ޕޮޒިޓިވްވެގެން އަލަށް ރަށްރަށް އިއުލާނުކުރާއިރު މިކަންކަމަށް ބަލައިލެވޭވަރުގެ ވިސްނުން ހުރި ބައަކު އެޗްޕީއޭގަ ހަމަ ނެތީތޯއެވެ! މިކަން އަބަދު ތަކުރާރުވަމުން އަންނައިރު ޙައްލުނުކުރެވުނު އެޗްޕީއޭ ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން ކީއްތޯ ވެސް ގިނަ ބައަކު ސުވާލުކުރެއެވެ؟

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު