އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލޭ ފަޅުތެރޭ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކީ އިންގިރޭސިވިލާތު މީހެއް!!

މާލޭ ފަޅުތެރޭ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކީ އިންގިރޭސިވިލާތު މީހެއް!!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

މާލޭ ފަޅުތެރޭ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. މި މީހާ މާލޭ ފަޅުތެރޭ މޫދަށް ވެއްޓިފައި އޮތްކަމަށް ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:43 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 58 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި 

 އެމީހާ ގެންދިޔަ އިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައިއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު