އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބަންގި ގޮވުމުން މިސްކިތަށް އަރާ ފައިބަން ދެކޮޅުހަދާ ބުޅަލެއް ޚުޠުބާ އަޑުއަހަނީ!

ބަންގި ގޮވުމުން މިސްކިތަށް އަރާ ފައިބަން ދެކޮޅުހަދާ ބުޅަލެއް ޚުޠުބާ އަޑުއަހަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

މިބުނެވޭ ގޮތުން ޚަބަރުގެ ފޮޓޯއިން އެފެންނަ ބުޅަލަކީ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ބަންގިގޮވުމުން މިސްކިތަށް އެރުމުން ފެއްސިނަމަވެސް ފައިބަން ދެކޮޅުހަދާ ބުޅަލެކެވެ. އަދި ގޮސް ހުއްޓެނީ ކުރީ ސަފުގައެވެ. 

މިފޮޓޯއަކީ ހުކުރު ޚުޠުބާ ކިޔަމުންދިއަ ވަގުތަކު، ބުޅާ، ޚުޠުބާ އަޑުއަހަން އިންދައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. (އޭޕްރިލް 2018)

ބުޅާ މިފަދައިން ޢަމަލުކުރާތީ މިއީ ކޮންގޮތަކުން އެއަށް ލިބިފައިވާ ވިސްނުމެއްކަމާއިމެދު ގިނަބައަކު ސުވާލުކުރެއެވެ. އެނގޭކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް އެނގުންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވައިދެއްވެވި ކަމެއް، އަންގަވައި ދެއްވެވި މިންވަރަކަށް ކަމެވެ. 

This cat always enter the MASJID after Athan, they tried to stop it but refuse to go out, and it stands in first saaf row to pray with the congregation In this picture the cat is listening to the KHUTBAH for JUM'AH prayers. This is an animal, what's our excuse

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
38%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް