އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- އިޢުލާން -

ޝީކް ސެލޫނަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުން ވެއްޖެ

ބޭނުންވާ މަގާމް:........... އަދަދު:

ކޭޝިއަރ...................1
ބިއުޓީޝަން...............1
މޭކަޕް އާޓިސްޓް...........1<br...

2018-10-18 15:22:44
ޚަބަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ގެ ފިރިކަލުން މުޙައްމަދު ނަދީމް ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ތާވަލް ކޮށްފިއެވ...

Advertisement