އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރަމްޟާން މަހަށް ރެޑްވޭވްގެ ހަދިޔާ - އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށްފި

ރަމްޟާން މަހަށް ރެޑްވޭވްގެ ހަދިޔާ - އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

ރަމަޟާންމަހު އާންމުކޮށް ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުން ވިކިގެންދާ 15 ބާވަތެއްގެ ކާބޯތަކެތި ރެޑްވޭވްއިން މިއަދުވަނީ އަގުހެޔޮކޮށްގައެވެ. މިއަދަކީ ގިނަ ގޭބިސީތަކުން ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިކުރާނެދުވަސް ކަމުން – މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއްކަމުގައި ރެޑްވޭވްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

އެގޮތުން އަގުހެޔޮ ކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރޯޒްސިރަޕް  29ރުފިޔާއަށް، އަލަނާސި ދަޅު 20ރުފިޔާއަށް، ޑަބަލްޕީޗް ގެރިކިރު 12.5ރުފިޔާއަށް، ފެލިވަރު މަސްދަޅު 12.25ރުފިޔާއަށް، ސަފާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ކުދިދަޅު 2.25ރުފިޔާއަށް އަދި ބޮޑުދަޅު 11.5 ރުފިޔާއަށް، ޑެއިޒީ މާރޖިރިން ކުދި 240ގްރާމް ތަށި 24ރުފިޔާއަށް އަދި 340ގްރާމް ތަށި 36ރުފިޔާއަށް، މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދު 26ރުފިޔާއަށް، ނެސްލޭ ކްރީމް 24ރުފިޔާއަށް، ސަފިއްޔާ ސަންފްލާވަރ އޮއިލް 2ލީޓަރު 70ރުފިޔާއަށް، ރަގު ޕިއްޒާ ސޯސް 38ރުފިޔާއަށް، ކުކުޅުފައި 1ކިލޯ 45ރުފިޔާއަށް، ކެޝޫނަޓްސް 100ގްރާމް 28ރުފިޔާއަށް އަދި އަލްމަންޑް ނަޓްސް 100ގްރާމް 26ރުފިޔާއަށް މިހާރުވަނީ އަގުހެޔޮ ކުރެވިފައެވެ. 

ރެޑްވޭވްއިން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮކޮށް އާންމުން ރަމަޟާން މަހުކުރާ ބޮޑު ހޭދަޔަށް ލުޔެއްދިނުމަކީ އެކުންފުނީގެ އަމާޒެކެވެ. ރެޑްވޭވްއިން މި ރަމަޟާން އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގިނައަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ހިމެނުމުގެއިތުރުން އަގުހެޔޮކޮށް އެމުދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޯށްދިނުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް