އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމެރިކާއަށް ޑިމޮކްރަސީ އާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ކިޔަވައިދޭން ރާއްޖެއިން ދާންޖެހިފަ!

އެމެރިކާއަށް ޑިމޮކްރަސީ އާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ކިޔަވައިދޭން ރާއްޖެއިން ދާންޖެހިފަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

އަބަދުވެސް ފެންނަނީ އެމެރިކާގެ ކޮންމެވެސް ބައަކު ރާއްޖެއައިސް ދިވެހިންނަށް ޑިމޮކްރަސީ އާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ކިޔަވައިދޭން މަސައްކަތްކުރާތަނެވެ. ނަމަވެސް އެބާވަތުގެ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ އެއް ޤައުމަކީ އެމެރިކާއެވެ. 

މިހާރުވެސް ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަމުން ގެންދަނީ ދޮން އަންހެނަކު ކާރުގެ ދޮރުން ވަޅިއެއްނެރެ ބިރުދައްކައި ބާސްކެޓްބޯޅަކުޅެން ތިބި 3 ކަޅު ޒުވާނުންގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމުންނެވެ. އަނހެން މީހާ އެއީ ނަސްލީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކޭކަމަށެވެ. 

މިފަދަ ކަންކަން އެމެރިކާގައި އަބަދުވެސް ފެންމަތިވަމުންދާތީ ގިނަ ބައަކު ބުނަނީ މިކަންކަމުން އެނގެނީ އެމެރިކާއަށް ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ކިޔަވައިދޭން ރާއްޖެއިން ދާންޖެހިފައިވާކަން ކަމަށެވެ. މިކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއައިސް ކިޔަވައިދޭނެ އެއްޗެއް ނެތްކަމެވެ. މިކަންކަން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އެދަނީ "އަނދިރި" ޖަރީމާތަކެއް ކަމެވެ! 

ގުޅުން ހުރި ޚަބަރު:

https://www.newsweek.com/white-woman-intentionally-hit-3-black-teens-car-not-thought-hate-crime-1585141?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1618946062

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ