އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހީނާމާގޭ މިސްކިތުގެ ތާލަފިލި ކަނޑާލުމުން ތަރާވީޙަށްދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފަށައިފި!

ހީނާމާގޭ މިސްކިތުގެ ތާލަފިލި ކަނޑާލުމުން ތަރާވީޙަށްދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފަށައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ކުރިން ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުރިތަނުގައި ހީނާމާގޭ ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތުގެ ތާލަފިލި ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ކަނޑައިލުމުން ތަރާވީޙް ނަމާދަށް އެމިސްކިތަށްދާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވާން ފަށައިފިއެވެ. 

އެމިސްކިތަށް ނަމާދަށްދާ ބައަކު ބުނީ ތަރާވީޙް ނަމާދަށް މިސްކިތުގެ ތާލަފިލީގެ އަޑުކަނޑައިލިތާ މިހާރު، 3، 4 ރޭ ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. "މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައަކު ނަމާދަށް އަންނަ މިސްކިތެއް. މިސްކިތް ފުރިގެން މަޖީދީމަގުގައި ސަފުހަދަމުން ޅޮހީގެއާ ހަމައަށްވެސް ސަފުތައް ދޭ، އެކަމަކު މިހާރު ދަނީ ނަމާދަށް އަންނަ މީޙުންގެ ޢަދަދު މަދުވަމުން." 

"މިކަމާއި ގުޅިގެން ސުވާލުކުރީމާ ބުނަނީ އަޑު ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށް. ހިތާމައަކީ މިފަދަ ރަމަޟާން މަހެއްގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރާކަން. އިޒްރޭލުގައި ކުރާ ޒާތުގެ ކަންކަން ނޫންތޯ މިކުރަނީ؟" އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
34%
އޯކޭ
26%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް