އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޒް މިރޭ ކްލަބް ހައުސްގަ ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވާނެ!

ޑރ. އިޔާޒް މިރޭ ކްލަބް ހައުސްގަ ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް މިރޭ 9.00 ގައި ކްލަބްހައުސްގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދެއްވާނެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް