އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން ގެންދާ ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގެ ޚަބަރު ލިޔަން ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތަކަށް އެމިނިސްޓްރީގަ ވާނީ އެދިފަ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން ގެންދާ ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގެ ޚަބަރު ލިޔަން ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތަކަށް އެމިނިސްޓްރީގަ ވާނީ އެދިފަ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން ގެންދާ ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގެ ޚަބަރު ލިޔަން ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތަކަށް މިއަދުނޫހުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައި ވާނީ އެދިފައެވެ. 

މިލިބޭ ނޫސްބަޔާންތަކުގައި އޮންނަ ގޮތަށް އަދި ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ލިޔެގެން ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސަލާމަތްނުވެވޭނެތީ މިކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރެވޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ލިބުނު ޖަވާބަކީ ކަރަންޓީނުގައި ހުންނެވުން ނިމުމުން އަނގައިލާނެ ކަމަށެވެ. އެއިގެ ފަހުން 2، 3 މަސްވެދާނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާތާވެސް އަހަރުވަނީއެވެ. އަދި އެފުރުޞަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް