އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ އުފާވެރިކަން ދެއްވަވަވައިފިނަމަ އޮތީ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު މުންކަރާތް ތަކުގައި ތަޅާ ހުސްކުރުމެއް ނޫން! ޝުކުރުވެރިވުން!: ޑރ. އިޔާޟް

ﷲ އުފާވެރިކަން ދެއްވަވަވައިފިނަމަ އޮތީ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު މުންކަރާތް ތަކުގައި ތަޅާ ހުސްކުރުމެއް ނޫން! ޝުކުރުވެރިވުން!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާ އުފާވެރިކަން ދެއްވަވަވައިފިނަމަ އޮތީ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު މުންކަރާތް ތަކުގައި ތަޅާ ހުސްކުރުމެއް ނޫން ކަމާއި ޝުކުރުވެރިވުންކަން ޑރ. އިޔާޟް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ. 

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ ފައިނަލް މެޗާއި ހަމައަށް ކޮންމެ ރެއަކު މިޔުޒިކް ޝޯ ބާއްވަން ޔޫތް މިނިސްޓަރު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބަދުއްލަޠީފް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚުލޫފަށް ޓެގްކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ "އެތައް ރައްޔިތުންތަކެއް އެމީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ނުފުއްދި ތިއްބާ، ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާކޮޅު މުންކަރާތް ތަކުގައި ތަޅާ ހުސްކުރަން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ހުއްޓަވާލައްވާ." ށެވެ. 

ޑރ. އިޔާޟް މިފަދަ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވުމުން ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ އެއީ ހެޔޮ ނަޞޭޙަތެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް މަޚްލޫފްގެ އަރިހުން އެދެމުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
60%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް