އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިޔާޟް ވަޒީރު ކަމަނާއަށާ ސީއެސްއަށް: މިއަދު މޫނުބުރުގާ އަޅާ އުޚްތުންގެ މޫނު ދައްކަން މަޖްބޫރު ކުރުވަނީ ކޮން ޙައިޘިއްޔަތަކުންތޯ؟

ޑރ. އިޔާޟް ވަޒީރު ކަމަނާއަށާ ސީއެސްއަށް: މިއަދު މޫނުބުރުގާ އަޅާ އުޚްތުންގެ މޫނު ދައްކަން މަޖްބޫރު ކުރުވަނީ ކޮން ޙައިޘިއްޔަތަކުންތޯ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

"ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މޫނު ނިވާ ކުރުވައިގެން ގެންގުޅެފައި މިއަދު މޫނުބުރުގާ އަޅާ އުޚްތުންގެ މޫނު ދައްކަން މަޖްބޫރު ކުރުވަނީ ކޮން ޙައިޘިއްޔަތަކުންތޯ؟

ނުސީދާކޮށް ކޮވިޑްގެ އިތުރު ރާޅެއް ފޮނުއްވަން އެދެނީތޯ؟ معاذ الله"

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް