އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކަލްބާ މެޓްރިކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކަލްބާ މެޓްރިކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު 2 މެޗް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކަލްބާ މެޓްރިކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.  

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސްކްލަބާއި ލޮރެންޒޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް 28/66 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސްކްލަބާއި ކްލަބް އެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސްކްލަބްގެ މަރްޔަމް މަނާލްއެވެ. 

ދެވަނައަށް ކުޅުނު މެޓްރިކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ސްކައިލާކް ސްޕޯޓްސްކްލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް 05/51 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ މެޓްރިކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.  މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ މެޓްރިކްސް ކްލަބުގެ އަޙްމަދު އަފްޝަން ރަޝާދުއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު