އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އދ އިން ފާސްކުރިނަމަވެސް ދީނާ ޘަޤާފަތު ދޫކުރާކަށް ނުޖެހޭ!: ސައުދި ޢަރަބިޔާ

އދ އިން ފާސްކުރިނަމަވެސް ދީނާ ޘަޤާފަތު ދޫކުރާކަށް ނުޖެހޭ!: ސައުދި ޢަރަބިޔާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

"ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އދ. އަށް: "ޖިންސީ ލެނބުންsexual orientation" ފަދަ މުޞްޠަލަޙުތައް އަހަރުމެން ބަލައެއް ނުގަންނަން... ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ޕްރެކްޓިސްކުރުން ޤާއިމްވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ޘަޤާފަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ އަޚްލާޤީ އަސާސްގެ މައްޗަށް!"

ރާއްޖެއަށް ޖެހިގެން މިއުޅެނީ ކޮންވަބާއެއް؟ 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް