އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން އިޒްރޭލްގެ ދިދަތައް ހިފައިގެން، މުސްލިމުންނަށާ ޢަރަބިންނަށް ހުތުރުއެއްޗެތި ގޮވަމުން މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް ވަދެގެންފި-

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން އިޒްރޭލްގެ ދިދަތައް ހިފައިގެން، މުސްލިމުންނަށާ ޢަރަބިންނަށް ހުތުރުއެއްޗެތި ގޮވަމުން މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް ވަދެގެންފި-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން އިޒްރޭލްގެ ދިދަތައް ހިފައިގެން، މުސްލިމުންނަށާ ޢަރަބިންނަށް ހުތުރުއެއްޗެތި ގޮވަމުން މަސްޖިދުލްއަޤްޞާއަށް ވަދެގެންފިއެވެ. އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްޠީނުގެ ހިތްވަރުގަދަ ބަޠޮލުން ކުރިމަތިލުމުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ސިފައިން ވަނީ އެމީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.  

"އިޒްރެއިލްގެ ދިދަ ހިފައިގެން ޒަޔަނިސްޓުން އަޤުޞާ މިސްކިތަށް ވަދެ އެ މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިލި އިރު، އިސްލާމީ އުންމަތުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އަޤުޞާ މިސްކިތުގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވާންޖެހޭ.!

މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޒަޔަނިސްޓުންގެ އަނިޔާ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ!"

- ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް