އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އަރައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އަރައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުޑަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް އަރައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 3.8 ގެ ބާރުމިނުގައެވެ. ނަމަވެސް ނަމަވެސް އެރި ލޮޅުންތައް ބޮޑުކަމުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ނިދަން ތިބި މީހުން އެނދުން ވެއްޓުމާއި ދޮރުތައް ތާށިވުން ފަދަ ކަންކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. 

ސައިނސްވެރިން މިންގަނޑުތައް ހެދިނަމަވެސް އަދި އެމިންގަނޑުތަކުގައި ހިނގާނެ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ދަރަޖަކުރިނަމަވެސް އެކަންކަމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ކަންކަން ވިސްނޭނޫ ހެޔޮގޮތުގައި ބުއްދީގެ ބޭނުންކުރާ ބައަކަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު