އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގަ ރަސޫލާ ޞޢޥ, އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމާލާދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމުގެ އިންޒާރު އަލްޤައިދާއިން ދީފި

އިންޑިއާގަ ރަސޫލާ ޞޢޥ, އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމާލާދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމުގެ އިންޒާރު އަލްޤައިދާއިން ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

އިންޑިއާގަ ރަސޫލާ () އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމާލާދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމުގެ އިންޒާރު އަލްޤައިދާއިން ދީފިއެވެ.

އެޖަމާޢަތުން ބުނެފައިވަނީ ރަސޫލާ () ގެ ޙުރުމަތުގެ ދިފާޢުގައި އިންޑިއާގައި ހިންދުން ގިނަ ސްޓޭޓްތަކެއްގައި ޙަމަލާދޭނެ ކަމަށެވެ. އެޖަމާއަތުން ދިން އިންޒާރުގައި ބުނެފައިވަނީ "ސެފްރޮން (ރީނދޫ) ޓެރަރިސްޓުންނަށް އެމީހުންގެ ނިމުން ދިއްލީ، ބޮމްބޭ، އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް އަދި ގުޖްރާތުގައި ފެނިގެންދާނެ"  ކަމަށެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުން:

https://www.aninews.in/news/world/asia/al-qaeda-threatens-suicide-attacks-in-india-over-controversial-remarks-concerning-prophet20220607223202/

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް