އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތަކުން ފިނިނުވާތީ ގިނަ ބައަކު ރުޅިގަދަވެފަ!

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތަކުން ފިނިނުވާތީ ގިނަ ބައަކު ރުޅިގަދަވެފަ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޭސީތަކުން ފިނިނުވާތީ ގިނަ ބައަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެއެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މިމައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން އޭސީތަކުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ފިންޏެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ ހޫނު ގަދަވެގެން ކެތްކުރެވޭ ވަރެއް ނޫނެވެ. 

"ބައެއް ދޮރުތައް ލެއްޕޭއިރު އަޑުގަދަކަމުން ހީވަނީ ބޮޑުބަޑިޖަހާހެން. މިވާހަކަވެސް އެތައްފަހަރަކު މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފަވަނީ . އަޅައިލާނެ މީހަކު ނެތް. މިއޮތީވާ ސަރުކާރެއް! މިހިރީވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއެއް!" ކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުންބުނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް