އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާމުގަ އިސްކޮށްހުރި ބަލްބީރު ސިންހް ނުވަދިހަ މިސްކިތް އެޅުން: އެންމެ ހަރުކަށި ހިންދޫންނަށްވެސް ހަމަބުއްދިލިބޭއިރަށް އިސަލާމްވާތީ!

ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާމުގަ އިސްކޮށްހުރި ބަލްބީރު ސިންހް ނުވަދިހަ މިސްކިތް އެޅުން: އެންމެ ހަރުކަށި ހިންދޫންނަށްވެސް ހަމަބުއްދިލިބޭއިރަށް އިސަލާމްވާތީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއް މީހުންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުނުކުރެވެނީ މިފަދަ ކަންކަމެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުން ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ! އިންޑިއާގެ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލަން އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތެރިވި މީހާ އިސްލާމްވެ 90 މިސްކިތަ އަޅައިފި! އަލްޙަމްދުލިﷲ!  

އިންޑިއާގެ ބާބްރީ މިސްކިތް ތަޅާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެ، އެތަނުގެ މުންނާރަށް އަރައި ފުރަތަމަ ތަޅަން ފެށި މީހަކު އިސްލާމްވެ 90 މިސްކިތް އަޅައިފިއެވެ. ބާބްރީ މިސްކިތުގެ ބޮޑުބައަކަށް ގެއްލުންދީ ތަޅައިލީ 6 ޑިސެމްބަރު 1992 ގައެވެ.  

އެކަމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރި ބަލްބީރު ސިންހް އިސްލާމްވެފައިވަނީ އެއިގެ އެންމެ 6 މަސް ދުވަސް ފަހުން 1993 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. މިހާރު އޭނާގެ ނަމަކީ މުޙައްމަދު ޢާމިރު އެވެ.  

މުޙައްމަދު ޢާމިރު ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް އެކަމުގައި ބައިވެރިވެވުނީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހިންދުން އިސްލާމް ދީނާއިމެދު ދެމުން ގެންދިއަ ދޮގުފަތުވާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި 90 މިސްކިތް އެޅީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ފާފައިގެ ތައުބާއަކަށް ކަމަށެވެ.  

އޭނާ ބުނެވުނީ އެދުވަހު އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ބޮޑު ކުށެއްކަން ވަގުތުން އިޙްޞާޞްވި ކަމަށާއި އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އޭނާ ދަތުރެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އިސްލާމް ދީނާއިމެދު އޭނާގެ ހިތުގައި ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދުނީ އޭނާއަށް އެހައި ބޮޑު ފާފައެއް ކުރެވިފައިވާއިރުވެސް އެދަތުރުގައި ބައްދަލުވި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ މައުލާނާ ކަލީމް ޞިއްދީޤީ އޭނާ އާއިމެދު ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރިކަމުން ކަމަށެވެ.  

މިއަދުނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރާ މިފަދަ ޚަބަރުތައް ފެނުމުން އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން ބުނެއުޅެނީ މިއަދުނޫހުގައި "މީދާ އިސްލާމްވާ" ވާހަކަ ލިޔާ ކަމަށެވެ! ވީމާ ތިރީގައި މިވާ ލިންކުގައިވާ ޚަބަރު ކިޔައިލާށެވެ. 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/12/9/babri-mosque-destroyer-describes-journey-to-islam

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް