އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ޣާޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން އެބަގެންދޭ! މިހާތަނަށް ދިހަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި!

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ޣާޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން އެބަގެންދޭ! މިހާތަނަށް ދިހަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ޣާޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުން އެބަގެންކަމަށާއި! މިހާތަނަށް ދިހަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފިއެވެ. 

ރައްދުގައި ޣާޒާއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް މިހާރުވެސް ވަނީ ފޮނުވާލައިފައެވެ. 

ޔަހޫދީންނަށް ހިތްވަރުދޭ މުސްލިމުންގެ ޢަދުއްވު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށް މިހާރުވެސް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
66%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ