އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިބިލީހުގެ ބައިވެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ގައަށް ވަޅީގެ ފަނަރަ އެތިފަހަރު އަރުވާލައިފި!

އިބިލީހުގެ ބައިވެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ގައަށް ވަޅީގެ ފަނަރަ އެތިފަހަރު އަރުވާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

އިބިލީހުގެ ބައިވެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީގެ ގައަށް ވަޅީގެ ފަނަރަ އެތިފަހަރު އަރުވާލައިފިއެވެ. މިހަމަލާ ދިނީ ނިޔުޔޯކްގައި ތަޤްރީރެއްކުރަން އުޅެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އެރިމީހެކެވެ. އެމީހާ މިހާރުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 

ސަލްމާން ރުޝްދީ 1980 ވަނަ އަހަރު ލިޔުނު "ސެޓަނިކް ވަރސަސް" އާއި ގުޅިގެން އޭނާ މެރި މީހަކަށް އީރާނުންވަނީ ފައިސާގެ އިނާމުވެސް ހުށަހަޅައިފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ގެންގޮސް މިހާރު ޝައިޠޯނާ އޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ޙާލު ޔަޤީން ނުކުރެވޭ ކަމަސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ޚަބަރު: 

https://apnews.com/article/salman-rushdie-attacked-9eae99aea82cb0d39628851ecd42227a

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް