އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އިމާމާއިއެކު އެކާވީސް މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އިމާމާއިއެކު އެކާވީސް މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އިމާމާއިއެކު އެކާވީސް މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. މިޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ބުދަދަ ދުވަހުގެ ރޭ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިއްބައެވެ. މިޙަމަލާގައި 33 މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި 5 ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއް:

https://www.voanews.com/a/death-toll-rises-to-21-in-afghan-mosque-bombing-/6706488.html

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް