އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމެރިކާ މީހުން ޙިޖާބް އަޅަން ޓްރަމްޕް އަމުރުކުރި މިވީޑިއޯއަކީ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެވެސް ގިނަގިނައިން ބަލަންވީ ވީޑިއޯއެއް!

އެމެރިކާ މީހުން ޙިޖާބް އަޅަން ޓްރަމްޕް އަމުރުކުރި މިވީޑިއޯއަކީ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެވެސް ގިނަގިނައިން ބަލަންވީ ވީޑިއޯއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ޙިޖާބް އަޅަން އެމެރިކާގެ އެއިރުގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އަމުރުކުރައްވާ  މިވީޑިއޯއަކީ ކޮރޯނާގެ ދުވަސްވަރު ގިނަ ބައަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދިން ވީޑިއޯއެކެވެ. 

ކޮރޯނާގެ ނުރައްކާ ކުޑަވުމުން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފައެވެ. ސްކާފް އެޅުމާ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުން މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ސްކާފްއާއި މޫނުބުރުގާ އެޅުމަކީ ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުންކަމުގެ އަޑުތައް މިހާރު އަނެއްކާވެސް މިދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ. 

މި ވީޑިއޯ ބައްލަވާލައްވާށެވެ!:

 

 

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް