އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިމްރާން ޚާނަށް ދިން ޙަމަލާ މުފްތީ މެންކް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި!

އިމްރާން ޚާނަށް ދިން ޙަމަލާ މުފްތީ މެންކް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ދިން ޙަމަލާ މުފްތީ މެންކް ކުށްވެރިކުރައްވައިފިއެވެ. 

މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ބާވަތެއް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށާއި ކިތަންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތުވިނަމަވެސް އަނިޔާވެރި އެއްވެސް ޢަމަލަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

މުފްތީ މެންކް ވަނީ އިމްރާން ޚާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރައްވައިފައެވެ. 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް