އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެ!

ހަބީބާ ޙުސައިން ހަބީބު އަވަހާރަވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބިބް އަވަހާރަވީ ޢުމުރުފުޅުން 92 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތުލިބިފައިވާގޮތުގައި ހަބީބާ ހުސައިން ހަބިބް އަވަހާރަވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ.

49 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހަބީބާ ވަނީ ސަރުކާރަށް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

ހަބީބާއަށް ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް 2011 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

އައްނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބިބް ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ މިރޭ 23:00 ގައި މަސްޖިދު ތަޢާވުން (އާސަހަރާ މިސްކިތް) ގައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު