އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލް ހިތާނީ ކޭމްޕް ބާއްވަނީ

މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލް ހިތާނީ ކޭމްޕް ބާއްވަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލް ގައި ހިތާނީ ސީޒަންއަށްވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރުގެ ކޭމްޕްގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވޭނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަދި ސިއްޙީ ގޮތުން އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާއި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓުން ކަމަށާއި މިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު އަދި ހުނަރުވެރި ޓީމެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފައެވެ. 

ހިތާނީ ކޭމްޕް އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ކޭމްޕަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވިފައި. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށާއި ސްލޮޓް ބުކް ކުރެއްވުމަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް 9190551 މެސެޖް ކޮށްލައްވާ އަދި 33002257 އަށް ގުޅުއްވާ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު