އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކެމަރޫންގަ ޖަނާޒާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންގޮސް ސާދަމީހުން މަރުވެ އެތައް ބައަކު ސީރިއަސް ޙާލަތުގަ-

ކެމަރޫންގަ ޖަނާޒާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންގޮސް ސާދަމީހުން މަރުވެ އެތައް ބައަކު ސީރިއަސް ޙާލަތުގަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ކެމަރޫންގެ ވެރިރަށުގައި މީހަކު މަރުވެގެން ޖަނާޒާ ބާއްވަމުން ދަނިކޮށް ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ފޭބި ޙާދިސާއެއްގައި ސައުދަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބައަކަށް ސީރިއަސް ޙާލަތުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. 

ޚަބަރުގައިވާ ގޮތުން މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު (އިއްޔެ) މިޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތަނަކަށް މީހުން އެއްވި ވަޤުތެއްގައި 20 މީޓަރު އުހުން ފަސްތައް ފައިބައިގަތުމުންނެވެ. 

ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ފޭބުމާއި ބިންގަނޑު އަޑިއަށް ދިއުމުގެ ޙާޑިސާތައް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުންދާއިރު އެކަންކަމަކީ ފަހުޒަމާނުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


41%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް