އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ |މާދަމާ ރޭ| ވިލިމާލޭގަ ބާއްވާ ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ!

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ |މާދަމާ ރޭ| ވިލިމާލޭގަ ބާއްވާ ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

މާދަމާރޭ (ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ) ވިލިމާލޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޝައިޚް އިބްރާހީމް ފަރީދް އަޙްމަދުގެ ދަރުސަށް ޖަމިއްޔާތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ދަރުސް ގެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ވަނީ މުޅި ރަށުގައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ. 

އައިޑީ ސްޕޯޓްސް ކްލްބާއި ވިލިމާލޭގެ އެހެން ޖަމާއަތްތައްވެސް ގުޅިގެން 27 ޖަނަވަރީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.45 ގައި ބާއްވާ މި ދަރުސް އޮންނާނީ ވިލިމާލޭ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ. ދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ "އޭ ޣާފިލުވެފައިވާ ޒުވާނާ!" އެވެ. 

ވީހާ ގިން ބޭފުޅުން މި ދަރުސް އަޑުއެއްސެވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެދިލއްވައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް