އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރެޑްވޭވް އިން އަށްޑިހަ އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ރޯދަ ސޭލް ކުރިޔަށްއަދަނީ

ރެޑްވޭވް އިން އަށްޑިހަ އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ރޯދަ ސޭލް ކުރިޔަށްއަދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ރެޑްވޭވުން 1444 ވަނައަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ސޭލްގައި ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކެއް ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. 

އެގޮތުން ބައެއް އައިޓަމްތަކުން %80 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބެންހުންނާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެއެވެ  

ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ގައި ދުނިޔޭގެ ނަންހި ނގާ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ މުދާ ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ހައިސެންސް، ޝާޕް، އެލްޖީ، ޓޮޝިބާ، ނިކައި، ސަމްސުން ބްރޭންޑްތަކުންވެސް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތައް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުންނާ އި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުން ފެށިގެން ނަންހުސްކޮށް ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތައް ލިބޭނެއެވެ. 

މިއަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ރެޑްވޭވް އިން ހޯލްސޭލްކޮށް މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ރޯދައަށް ބޭނުންވާ ދަޅުކާނާ ގެ ބައެއް ބާވަތް ތަކާއި ބަދިގެތައް ފަޅު ފިލުވާމުލަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ގަނޑުކޮށް ގަންނަންވެސް ލިބެންހުންނާނެއެވެ.  

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި ރެޑްވޭވްއިން ކުރާ ކޮންމެ 500 ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭ ނެއެވެ. އެގޮތުން އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 100،000(އެއްލައްކަ ރުފިޔާ)ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭއިރު، ނަސީބުވެރި އިތުރު 5 ފަރާތަކަށް  10،000(ދިހަހާސް (ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރެޑްވޭވްއިން ވިއްކާ ބްރޭންޑްތަކުން ގުރުއަތުން ހޮވާލެވޭ 5 ފަރާތަކަށް އަގުހުރި އެތައް އިނާމު ތަކެ އް ލިބޭ ނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން 2023 އޭޕްރިލް 20ގެ ނިޔަލައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮ، ފެންވަރު ރަނގަޅު މުދާ ވިއްކާ ރެޑްވޭވްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ސޭލަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުން އަންނަ ޕްރޮމޯޝަނެ ކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު