އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަގާ ރަހައާ ކޮލިޓީއަށް ބަލައި މިރަމަޟާން މަހު ގިނަ ބައަކު 1 ވަނަ ދިނީ ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ރޯޔަލް ޑިގްލެޓް ނައުރު ކަދުރަށް!

އަގާ ރަހައާ ކޮލިޓީއަށް ބަލައި މިރަމަޟާން މަހު ގިނަ ބައަކު 1 ވަނަ ދިނީ ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ރޯޔަލް ޑިގްލެޓް ނައުރު ކަދުރަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

މިރޯދަ މަހަކީ ބާޒާރުގައި ކަދުރުގެ ބާވަތްތައް ގިނަ އަހަރެކެވެ. އަގުތައްވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ވަރަށް މަތިން ފެށިގެން އެބަހުއްޓެވެ. 

އެހެންކަމާއިއެކުވެސް އަގާއި ރަހައާއި ކޮލިޓީއަށް ބަލައި މިރަމަޟާން މަހު ގިނަ ބައަކު 1 ވަނަ ދިން ކަދުރަކީ ރެޑްވޭވްގެ ރޯޔަލް ޑިގްލެޓް ނައުރު ކަދުރެވެ. ގިނަ ބައަކު ބުނަނީ ތަށީގައި ކަދުރު މިހައި ގިނަ، އޮށް ނެތް، މިވަރުގެ ރަހަމީރު ކަދުރެއް މިހައި ހެޔޮ އަގެއްގައި އަދި މިހައިތަނަށް ބާޒާރުން ފެނިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. 

މިސްކިތަށް ކަދުރު ގެންދާ ގިނަ ބައަކުވެސް މިކަދުރު ގަނެއެވެ. އެއީ އަގު ރަނގަޅުވެފައި ރަހަ މީރުވުމުގެ އިތުރުން ތަށީގެ ސައިޒް ރަނގަޅުވެފައި ތަށި ވަރުގަދަވެފައި އޮށް ނެތުމުން ސާފުތާހިރުކަމަށްވެސް ލިބޭ ބޮޑު ފަސޭހައަކަށްވާތީއެވެ. 

ރެޑްވޭވެގެ ފިހާރަތަކުން މީގެ ކަދުރުތަށްޓެއް ވިއްކަނީ އެންމެ 28 ރުފިޔާއަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ކަދުރު ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކުގައި ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުން ގެންދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް