އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާގަ ޢިމާރާތްކުރަމުން ދިއަ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އިމާމް ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިންޑިއާގަ ޢިމާރާތްކުރަމުން ދިއަ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އިމާމް ޝަހީދުކޮށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

އިންޑިއާގަ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އިމާމް ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. އިމާމަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ 70-80 ވަރަކަށް މީހުންގެ ޖަމާޢަތަކުންނެވެ. އިމާމަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ކަނޑި ފަދަ ތަކެތިން ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ ޢުމުރުން 19 އަހަރުގެ މައުލާނާ ސާދްއެވެ. 

މިތަނަކީ ޢިމާރާތް ކުރަމުން ދިއަ މިސްކިތެއް ނަމަވެސް އެތަނުގެ ތިރީބައިގާ މިހާރުވެސް ޤަވާއިދުން ނަމާދުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު ގުރްގްރާމް އަވަށުގައެވެ. އަންދައިލި މިސްކިތަކީ އަންޖުމަން ޖުމްޢާ މަސްޖިދެވެ. 

https://twitter.com/Alhamdhulillaah/status/1686377138994507778

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް