އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްވިޑްންގަ މުޞްޙަފް އަންދައިލިތަނާއި ދާދި ކައިރިން މުސްލިމުން ބިމެއް ގަނެގެން މިސްކިތެއް އަޅަނީ!

ސްވިޑްންގަ މުޞްޙަފް އަންދައިލިތަނާއި ދާދި ކައިރިން މުސްލިމުން ބިމެއް ގަނެގެން މިސްކިތެއް އަޅަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

ކީރިތި ޤުރްއާން ނިކަމެތިކުރުމުގެ ގޮތުން ސްވިޑްންގައި ދާދިފަހުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މުޞްޙަފެއް އަންދައިލިތަނާއި ކައިރިން މުސްލިމުން މިސްކިތެއް އަޅާނެ ބިމެއް މުސްލިމުން ގަނެފިއެވެ. ބިން ގަނެފައިވަނީ 2.5 މިލިއަން ސްވިޑިޝް ކްރޯން އަށެވެ. 

މުޅި ދުނިޔެ އެއްކޮޅަށް ޖެހުނަސް ކީރިތި ޤުރްއާން ނިކަމެތި ނުކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔެވިފައިވަނީ ކަރުދާހުގައިކަމަށްވުމުން ހުޅުޖަހައި އެންދިދާނެއެވެ. އެކަމުން ދެއްވަވާ ނަޞްރު މާމަތިވެރިވާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! އެބިމުގައި މުސްލިމުން މިހާރުވެސް އެވަނީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ސަޖިދަކޮށް ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރަން ފަށައިފައެވެ. މާޝާ ﷲ 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް