އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މޮރޮކޯގަ ޙާލުގަ ޖެހިފަވާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު!

މޮރޮކޯގަ ޙާލުގަ ޖެހިފަވާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

މޮރޮކޯއަށް 6.8 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމުގައި  2000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 1400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.  

އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތާށިވެފައި ތިބުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެތަށް ގުނައަކަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.  

މިވަގުތު ޚިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ތުރުކީގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޗާންސޫޔޫ އާއި ގުޅިގެން މޮރޮކޯއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށް ޚިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް މުހަންމަދު ސަމީޙު ވިދާޅަުވިއެވެ.   

ޚިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 2ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ޖަމްޢިއްޔާއެވެ.  

މޮރޮކޯގެ ބިންހެލުން ހިނގި ޞަރަހައްދަށް ތިޔަލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންގެ އެހީތެރިކަން މިވަގުތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ .    

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ޚިދުމަތް ޖަމްޢިއްޔާގެ ހޮޓްލައިން 7353339 ގުޅުއްްވުމުން އިތުރު ތަފްޞީލް ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.  

އެހީތެރިވެ ދެއްވަމުން ގެންދަވާ

ޚިދުމަތް – 7770000129943 ރުފިޔާ 

ޚިދުމަތް – 7770000129944 ޑޮލަރު

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް