އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ދުވިސައްތަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގަ އެބަ ތިބި: ޝައިޚް ޔޫސުފް އެސްޓީސް

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ދުވިސައްތަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގަ އެބަ ތިބި: ޝައިޚް ޔޫސުފް އެސްޓީސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

"އަހުރެންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް 200 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ. ބައިބަލް ހިތުދަސް އެކަކުވެސް ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ." --ޝައިޚް ޔޫސުފް އެސްޓީސް  

ޝައިޚް ޔޫސުފް އެސްޓީސް ވިދާޅުވެފައިވާ މިބަސްފުޅަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންދާ ވަރަށް އުންމީދީ މެސެޖެކެވެ. އެފަދަ ޢިލްމުވެރިއަކު މިވަރުގެ ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވާނީ އެއިގައި ބުރަދަނެއް ހުރުމުންނެވެ. އެއީ ތެދު ޙަޤީޤަތަކަށްވާތީއެވެ. 

ޝައިޚްގެ މި ބަސްފުޅުން އެނގިގެންދަނީ ބައަކު ކިތަންމެ ފޯރީގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ކީރިތި ޤުރްއާން ފުހެނުލެވޭނެ ކަމުގެ ދަލީލަކަށް ފުދިގެންދެއެވެ. 

މުޅި ދުނިޔެވެސް އިއްތިފާޤްވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައިވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާން ކަމެވެ. މާނައަކީ އެންމެ ގިނަ ބައަކު ހިތުދަސް އެފަދަ ފޮތަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ކަމެވެ.  

ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވީ ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމަށެވެ. އެކަމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މީހަކަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި ވަނިކޮށް މަރުވި ނަމަވެސް އެމީހާއަށް ޙާފިޡެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވަވާނެ ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު