އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޣައްޒާގެ ސްކޫލަކަށް ބޮންއަޅައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޣައްޒާގެ ސްކޫލަކަށް ބޮންއަޅައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން ޣައްޒާގައި އދ އިން ހިންގާ އިތުރު ސްކޫލަކަށް ބޮންއަޅައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފަޚޫރާ ސްކޫލަށް ބޮން އަޅާފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަޤުތެއްގައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދެކުނު ޣައްޒާގެ ސިޓިއެއް ކަމަށްވާ ޚާން ޔޫނިސް އަށް ބޮންއަޅައި 28 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާއިއރު އެއިގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ ކުޑަކުދިންނެވެ. 

އޮކްޓޯބަރު 7 ގެ ފަހުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް ޓެރަރިސްޓުން ފަލަސްޠީނަށް ދިން ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 12000 އަށް އަރައިފައެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް