އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތިމާއާއި މައިންބަފައިންނަށްޓަކާ އަދި ދަރިފަސްކޮޅު އިޞްލާޙްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާއެއް- ޤުރްއާނުން

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތިމާއާއި މައިންބަފައިންނަށްޓަކާ އަދި ދަރިފަސްކޮޅު އިޞްލާޙްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ކުރަން އޮތް ދުޢާއެއް- ޤުރްއާނުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

އަހުރެމެން ސުވަރުގެ ވަންނަން މަސައްކަތްކުރަންވީ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އަނބިދަރިންނާއި ޢާއިލާވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އުހުމާލުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކާއި ﷲ ތަޢާލާ ސުވާލުކުރައްވަވާނެތެވެ.  

ކަންމިހެން އޮތުމުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ތިމާއާއި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލެއްވެވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދަރިންނަކީ ޞާލިޙް ދަރިންކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ.  

ހުކުރު ދުވަހުގައި ދުޢާ ޢިޖާބަކުރައްވަވާ ވަޤުތުކޮޅެއްވެއެވެ. ގިނަ ޢިލްމްވެރިން ބަޔާންކުރައްވަވަނީ އެވަޤުތުކޮޅުވަނީ ޢަޞްރުނަމާދުވަގުތުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސުމާއި ދެމެދުގައި ކަމަށެވެ. ވީމާ އެވަގުތުކޮޅުގައި އެމީހަކު ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދި ދުޢާކުރަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާށެވެ.  

އެވަޤުތުގައި ދުޢާކުރެވިއްޖެނަމަ ވަގުތުން ޢިޖާބަކުރައްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) الأحقاف : 15 

"އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އިބަރަސްކަލާނގެ މިއަޅާއަށާ މިއަޅާގެ މައިންބަފައިންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށާއި އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންވާ ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް މިއަޅާއާ އެހީތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާގެ ދަރިފަސްކޮޅު އިޞްލާޙު ކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ތަޢުބާ ވެއްޖެއީމެވެ. އަދި މިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންނެވެ." 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް