އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް ﷲ އަށް ވަކީލުކުރަމުން އައި އަންހެނަކަށް ޖެހުނު ކަމެއް ޚައިރާން ވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުއްލިއަކަށް ހިންމަވައިދެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް ﷲ އަށް ވަކީލުކުރަމުން އައި އަންހެނަކަށް ޖެހުނު ކަމެއް ޚައިރާން ވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުއްލިއަކަށް ހިންމަވައިދެއްވެވި ގޮތުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑަކީ މިއަދު ނޫހުގެ ހަޤީޤީ ހާދިސާތައް ޤަވައިދުން ކިޔަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. މި ގޮތުން އަޅުގަނޑު  މިލިޔަނީ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ހިނގާފައިވާ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހަޤީޤީ ހާދިސާ އެކެވެ. އެއީ 2015 ގައިނޫނީ 2016 ގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވ

އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ގެ ކޮއްކޮ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއްގައި އެއްދުވަހެއްގައި  3000ރުފިޔާ ބޭނުން ވެގެން މަންމަ ގާތުގައި ފަހުން އަންބުރާދޭގޮތަށް ދޭށޭ ބުންޏެވެ.  ވަންމަ އަޅުގަނޑުގާތުގައި އެއަދަދު ދެވޭނެހޭ ބުނުމުން އެއީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުކަމަށް ވުމުން އެއަދަދެއް ދެވެން ނެތްކަމަށް ބުނީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަންމަ ބޭނުންވީ ކޮންމެ ގޮތެއްހަދާފައި ނަމަވެސް އެފައިސާ ހޯދާފައި މަންމަގެ ކޮއްކޮ އަށް ދިނުމެވެ. 

އެހެން ކަމުން ވަރަށް ދެރަ ވެފައި ހުރެމެ ބުނެފިއެވެ. "ދަރިން ކުޑައިރުގައި ވެސް ހާލުގައި އުޅުނީމެވެ. އެކަމު މަންމައަކީ ދުވަހަކުވެސް މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ." މި ގޮތަށް ވަރަށް ދެރަވެފައި މަންމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަނޑުގެ ފޯނަށްކޯލެއްއައެވެ. އެއީ މަންމަ ގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެކެވެ. 

މަންމަ ގެ އެކުވެރިޔާ ބުންޏެވެ. "މިއުޅެނީ މަންމަ ގެ އަތުން ކުރިން ނަގާފައިވާ 3000ރުފިޔާ ދޭން ވެގެން ނެވެ. މަންމަ އެ ފައިސާ ގެ މަތިން ހަނދާން ހުންނާނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މިފައިސާ އަށް ހަވާލުކުރަން ހަނދާނެ ގޮތެއް ބުނާށެވެ." (އޭރުގައި މަންމަ ގެ ރަހްމަތްތެރިޔާ ހުރީ ރަށުގައެވެ. މަންމަ ހުރީ މާލޭގައެވެ )  އެވަގުތުގައި ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ގަނޑުވިއެވެ. އަދި ގައިގެ އިސްތަށިތައް ކޮޅަށް ޖެހި ރޫރު އަޅާގެން ދިޔައެވެ. މަންމަ ބުންޏެވެ. ވީ ކީއްހެއްޔެވެ. އަހަރެން ވީ ގޮތް ބުނުމުން މަންމަ ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރިއެވެ. 

ދެން އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އަމިއްލަ ނަފުސް ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމަށް ފަހު ބުނީމެވެ. "ތި ފައިސާ އަހަރެންގެ ތިމާގެ ކުއްޖެއްގެ ނަން ބުނުމަށް ފަހު އޭނާ އާ ހަވާލުކޮށްލާށެވެ"

ދެން މަންމަ ގެ އަތަށް ފޯނު ދިނުމުން މަންމަ ގެ އެކުވެރިޔާ އަށް އެވާހަކަ ކިޔާދިނެވެ. އެވަގުތު މަންމަ ގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުންޏެވެ. މިއަދު ހަމަ ކުއްލި އަކަށް އެފައިސާ ގެ މަތިން ހަނދާން ވެގެން ގުޅީއެވެ. 

މިހާދިސާ އިން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު އިބުރަތަކީ ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރާ އަޅުންނަށް އެކަލާނގެ ފުދި ވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މަންމަ އަކީ ތަޤްވާވެރި އަންހެނަކަށް ވުމުން ﷲ އެކަން އެ ގޮތަށް މިންވަރު ކުރެއްވީކަމެވެ. 

(--މިއީ މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއަކު އަމިއްލަފުޅު ޢިބާރާތުން ލިޔުއްވައި ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.)

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް