އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢީދަށް ދަރިފުޅަށް 5 ގަމީސް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ސުވާލު: ފިޠުރު ޢީދު އަންނަނީ ކޮން އަޅުކަމެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން؟

ޢީދަށް ދަރިފުޅަށް 5 ގަމީސް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ސުވާލު: ފިޠުރު ޢީދު އަންނަނީ ކޮން އަޅުކަމެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ދަރިފުޅަށް 5 ގަމީސް ލިބޭ މިއަދުގެ ސުވާލު: ފިޠުރު ޢީދު އަންނަނީ ކޮން އަޅުކަމެއް ކުރުމާ ގުޅިގެން؟  

އެހީ: ----

މިސުވާލަށް ސުވާލު ޝާއިޢުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ފޮނުއްވާ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން 1 ކިޔުންތެރިއަކަށް ކުޑަކުދިންގެ އެކި ސައިޒުގެ 5 ގަމީސް އިން ޝާ ﷲ. އިނާމު ލިބިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފޭސްބުކުން މެސެޖް ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ފޭސްބުކްގެ މިލިޔުމުގައި ހާމަވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. ޝައްވާލު މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން އިނާމުގެންދެވުން އެދެމެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު