އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢުމްރާވުމަށް ދިއަ މީހަކު ޙަރަމްފުޅުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލައިފި!

ޢުމްރާވުމަށް ދިއަ މީހަކު ޙަރަމްފުޅުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ޢުމްރާވުމަށް ދިއަ މީހަކު ޙަރަމްފުޅުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފުންމާލައިފިކަމަށާއި އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މިކަން ހިނގިކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންގާރަދުވަހު ހެނދުނުގެ ވަޤުތެއްގައެވެ. 

މިކަމާއިބެހޭ އެއްވެސް ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތެއް ރަސްމީއެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި މިހައިތަނަށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއީ ކޮން ޤައުމެއްގެ ކާކުކަންވެސް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ މިފަދަ ތަފާތު 3 ޙާދިސާއެއް ޙަރަމްފުޅުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިނގައިފައެވެ. އެކަންކުރީ އިރާޤް، ފްރާންސް، އަދި ބަންގްލަދޭޝް ގެ 3 މީހުންނެވެ. 

https://twitter.com/HaramainInfo/status/1777521169312158149

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު