އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސައުދުﷲ ޙިލްމީ އާ އަލްޝަން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައި ތިނަދޫން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނާކާމިޔާބު!

ސައުދުﷲ ޙިލްމީ އާ އަލްޝަން ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައި ތިނަދޫން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނާކާމިޔާބު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީއެވެ

ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އަލްސަންއެވެ. 

އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިންތިޚާބުގައި ތިނަދޫ 2 ދާއިރާވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލިފައެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ކުރިން ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް އޮންނަ ތިނަދޫން އެމްޑީޕީއަށް މިފަހަރު އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނީއެވެ. 

- އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ--

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު