އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑިތަކުންވެސް އެމްޑީޕީ ބޭރުކޮށްލައި 3 ގޮނޑިވެސް ސަރުކާރަށް ދީފި!

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑިތަކުންވެސް އެމްޑީޕީ ބޭރުކޮށްލައި 3 ގޮނޑިވެސް ސަރުކާރަށް ދީފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 3 ގޮޑިންކުރެ އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ނުދީ އެމްޑީޕީ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. 

ތަފްޞީލް ވީނިޔުސްއިން: 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 509 ވޯޓު ހޯއްދެވި ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓު، އަލީ ފަޒަދުއެވެ.

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީި 538 ވޯޓު ހޯއްދެވި ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް ހުސެއިންއެވެ. 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 833 ވޯޓުހޯއްދެވި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހަމަދު އަބްދުﷲ އެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް