އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

40 އަހަރުވަންދެން މަދީނާގެ ޙަރަމްފުޅާ ޤުބާ މިސްކިތުގައި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޝައިޚް އިސްމާޢީލް އަލްޒައިމް އަވަހާރަވެއްޖެ!

40 އަހަރުވަންދެން މަދީނާގެ ޙަރަމްފުޅާ ޤުބާ މިސްކިތުގައި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޝައިޚް އިސްމާޢީލް އަލްޒައިމް އަވަހާރަވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ސާޅީސް އަހަރުވަންދެން މަދީނާގެ ޙަރަމްފުޅާ ޤުބާ މިސްކިތުގައި ޢުމްރާއަށްދާ މީހުްނނަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޝައިޚް އިސްމާޢީލް އަލްޒައިމް އަބޫ އަލް ސަބާ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ޝައިޚް އަވަހާރަވީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

ޢުމްރާ ވެރިންނަށް ޝައިޚް ގެންދެވީ، ކޮފީ، ސައި، ކަދުރު އަދި ކަދުރު ފަދަ ތަކެތި ޞަދަޤާތްކުރައްވަމުންނެވެ. 

ޝައިޚް ނިޞްބަތްވެވަޑައިގަންނަވަނީ ސީރިޔާއަށް ނަމަވެސް ޝައިޚަކީ މަދީނާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.  

މަރުޙޫމްގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވަވައި މަރްޙޫމްގެ ފުރާނަފުޅަށް ﷲ ތަޢާލާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވަވާށި! އާމީން

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް