އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙައްޖުގެ އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހިއްލާލައިފި

ޙައްޖުގެ އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހިއްލާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ޙައްޖުގެ އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހިއްލާލައިފިއެވެ.

ހައްޖުވެރިންގެ ސަބަބުން ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަޑިވުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވާން ފެށުމުން ޙައްްޖު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހިއްލާލުމަކީ ކޮންމެ އަހަރު ވެސް ކުރާކަމެކެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޙައްޖު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު އައުކުރެއެވެ. 

މި އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުން ފަށާނީ ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު