އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙައްޖު މޫސުމުގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ ޑްރޯން ތަޖުރިބާކުރަން ސަޢުދީން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޙައްޖު މޫސުމުގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ ޑްރޯން ތަޖުރިބާކުރަން ސަޢުދީން ތައްޔާރުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ޙައްޖު މޫސުމުގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ ޑްރޯން ތަޖުރިބާކުރަން ސަޢުދީން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނީ ޙައްޖު މޫސުމުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ އައު އީޖާދުތަކެއް ތަޖުރިބާކުރުމަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލުމަށް އުދުހޭ ޓެކްސީއާއި ޑްރޯން ބޭނުން ކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އުދުހޭ ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޖިއްދާގެ ކިންގް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މައްކާގެ ހޮޓާތަކަށް ޙައްޖުވެރިން ގެންދިއުމަށެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ނިންމާފައި ވަނީ މިޚިދުމަތަށް 100 އުޅަނދު ނެރުމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު