އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޛުލްޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ 7 ޖޫން ކަމަށް ސަޢުދިޢަރަބިޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި

ޛުލްޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ 7 ޖޫން ކަމަށް ސަޢުދިޢަރަބިޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 54 ސިކުންތު

ޛުލްޙައްޖު މަހުގެ ހަނދު ފެނުމާއި ގުޅިގެން މާދަމާ (7 ޖޫން، ހުކުރު) ދުވަހަކީ ޛުލްޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ސަޢުދި ޢަރަބިޔާއިން އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެހެންކަމުން ޢަރަފާތު ދުވަސްވާނީ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޢީދު ދުވަހަކީ 16 ވަނަ ދުވަހެވެ. 

އެހެންކަމުން އަހަރުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި 10 ދުވަސް ކަމަށްވާ ޛުލްޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަސް މާދަމާ ފެށޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޯދަހިފަން ބޭނުންވާ މީހުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރޯދަހިފަން ފަށަންވީއެވެ. 

https://x.com/HaramainInfo/status/1798753612866498804

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް