އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައުދީގަ ޓެރަރިސްޓުން އިތުރުވަނީ

ސައުދީގަ ޓެރަރިސްޓުން އިތުރުވަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ސައުދިއަރަބިޔާގައި ޓެރަރިސްޓުން އިތުރުވަމުންދާތީ ސިފައިން މިދިއަ ހަފްތާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 6 ޓެރަރިސްޓަކު މަރާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރީން ބުނެފިއެވެ. 

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މެޝިން ބަޑިއާއި އަތުބޮމާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ހަތިޔާރުވެސް އަތުލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ސިފައިންގެ 5 މީހަކު ޒަޚަމްވި ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ކުދި އަވަށްތަކުގައިވެސް ޓެރަރިސްޓުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް