އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވިލިމާލެ ފެރީއަކާއި އެއާޕޯޓު ފެރީއެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމެއްގައި ދެ މީހަކު ހޭނެތިއްޖެ!

ވިލިމާލެ ފެރީއަކާއި އެއާޕޯޓު ފެރީއެއް އެކްސިޑެންޓުވެ، ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމެއްގައި ދެ މީހަކު ހޭނެތިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ވިލިމާލެ ފެރީއަކާއި އެއާޕޯޓު ފެރީއެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވުމުގެ ސަބަބުން، ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމެއްގައި ދެމީހަކު ހޭނެތިއްޖެއެވެ. 

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 16:40 ހާއިރު ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓުގެ ސަބަބުން ހޭނެތިފައިވަނީއެމްޓީސީސީ ވިލިމާލެ ފެރީ ދުއްވަން އިން ކައްޕިއާއި އިތުރު އަންހެނެކެވެ. އެދެމީހުންނަށް ވެސް މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެއެވެ. 

ވިލިމާލޭ ރައްޔިތަކު "މިއަދުނޫހަށް" މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓުވީ ފެރީއަކާއި އެއާޕޯޓު ފެރީއެއްޖެހިގެންނެވެ. އެއާޕޯޓު ފެރީގެ ކޮޅު، ވަނީ ފެރީގެ އެތެރެއަށް ކަމަށާއި މިއެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ވިލިމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އެކްސިޑެންޓުވީ "ނަސްރު" ކިޔާ އެމްޓީސީސީ ވިލިމާލެ ފެރީ އަކާއި "އުންމީދު" ކިޔާ އެއާޕޯޓު ފެރީއެއް ޖެހިގެންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
85%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ