އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ!

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން މިއަދު ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރުގަދަ އަސްކަރިއްޔާއެއް ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ ގައުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ނިއުސް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެސްއެންއައި) އަށް އެކަމަނާ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިއިންޓަވިއުއެއްގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުނު ނަމަވެސް، އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވެގެން ރާއްޖެ ހިފަން އުޅޭ ނަމަ، އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ ފާޑު ކިއުން އެކަމަނާ އަށް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު