އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

7 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޠާހާ: މަސައްކަތްކުރީމާ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ދައްކާ ހުނަރު ދެއްކޭނެ!

7 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޠާހާ: މަސައްކަތްކުރީމާ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ދައްކާ ހުނަރު ދެއްކޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

އުމުރުން 7 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޠާހާ، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޢާއި އެއް ފެންވަރުގައި ހުނަރު ދައްކައިލާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތަރްޙީމް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ.

ވީޑިއޯ އާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ކުއްޖާ ކުޑަ ނަމަވެސް ހިތްވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ހުނަރުވެރިއަކަށް ވެވޭނެ ކަމަށާއި އޮތީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ވެސް ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބައަކު ދިރިއުޅޭ ޤައުމެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފުޓްބޯޅައަކީ ކުޑަކުދިން އެންމެ ޝައުޤްވެރިވާ އަދި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅިވަރެވެ.

https://twitter.com/AJEnglish/status/1103158264039116800

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް