އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިއުލާން (އެޗް އެން ކޭ އިންވެސްޓްމަންޓް)

އިއުލާން (އެޗް އެން ކޭ އިންވެސްޓްމަންޓް)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

އެޗް އެން ކޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ތިރީގައިވާ ވަޒީފާ ތަކަށް މުވައްޒިފުން ބޭނުންވެއްޖެ.

1 ކްލީނަރ މުސާރަ (5400.00 ) ރުފިޔާ

2 އެކައުންޓް/ ކޭޝިއަރ މުސާރަ (7000.00) ރުފިޔާ

3 ފްރެއިޓް ހޭންޑްލަރ މުސާރަ (5400.00) ރުފިޔާ 

މި މަޤާމްތަކަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 3307667 ނުވަތަ 7982653 ނަމްބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

9 މާރިޗް 2019

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު