އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަރުޙަބާ! ޣާޒާގެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޛަކަށް!

މަރުޙަބާ! ޣާޒާގެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޛަކަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

ޣާޒާގެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށްވާ ޔޫސުފް ޤުރައިބު ކީރިތި ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޛަކަށް ވައްޖެއެވެ. 

ޣާޒާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެ ގިނަ ބައަކު ތިބި ޖަލެވެ. ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި ޞިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމާއި ސްކޫލަށް ދިއުން ފަދަ ކަންކަން އިންތިހާއަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. އެ ދަތިޙާލުގައިވެސް ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގައި ހާފިޛަކަށް ވެވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ﷲ ތަޢާލާ މިންވަރުފުޅު ކުރައްވަވާފައިވާއިރު އެކަމަށް އަހަރެމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ މިންވަރާއިމެދު ވިސްނައިލުން ކިތަންމެހައިވެސް މުހިންމެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް